mr. P.J.M. (Peter) van Limpt

Advocaat-partner

Meer over Peter van Limpt

Peter van Limpt is gespecialiseerd in het bouwrecht en aanbestedingsrecht. Hij adviseert en procedeert onder andere voor scholen, ziekenhuizen, aannemers, adviseurs en overheid. Peter studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg. Na een bachelor in ondernemingsrecht heeft hij de master Rechtsgeleerdheid (accent Privaatrecht) voltooid. Al tijdens zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in het bouw- en aanbestedingsrecht. Peter heeft tevens Business Law gestudeerd aan de University of California in Berkely.

Tijdens zijn studie heeft Peter zich veelvuldig ingezet voor diverse verenigingen aan de Tilburgse universiteit. Zo heeft hij deelgenomen in diverse commissies, medezeggenschapsorganen en heeft hij een bestuursfunctie binnen de juridische faculteitsvereniging Magister JFT vervuld. Momenteel is hij bestuurslid van Gister, alumnivereniging van Magister JFT.

E-mail Peter via peter@bornlegal.nl of neem telefonisch contact met hem op via +31 (0)6 55 27 81 82.