Tech en innovatie

 “Technische hoogstandjes inkopen (en aanbesteden) vraagt om flexibiliteit tijdens de looptijd van het contract”

Wanneer de overheid technisch ingewikkelde en/of innovatieve oplossingen wil inkopen, zal zij in veel gevallen verplicht zijn om een Europese aanbesteding te organiseren. Wij helpen u mee om te kiezen voor de meest geschikte aanbestedingsprocedure en adviseren u over het formuleren van de doelstellingen, de eisen, wensen en contractvorm.

Goede communicatie, heldere (prestatie)afspraken en de mogelijkheid om binnen de regels te komen tot flexibele oplossingen c.q. wijzigingsmogelijkheden binnen het contract zijn daarbij van groot belang.

Heeft u een innovatieve oplossing? En wilt u uw oplossing verkopen aan de overheid. Dan vraagt u zich wellicht af: hoe maak ik de beste kansen tijdens de aanbestedingsprocedure, is een aanbestedingsprocedure nodig en hoe regel ik dat mijn concurrent straks niet met mijn idee er vandoor gaat? Wij helpen u bij het beschermen van uw oplossingen.

Technologie staat voor nieuwe technologieën zoals een Virtual reality lab, ontwikkeling en productie van nieuwe gezondheidsmiddelen en toegangs- en registratiesystemen.

Wij adviseren en procederen over:

  • Aanbestedingsprocedures voor ICT-projecten bij overheid, zorg en onderwijs
  • Het aanbieden van slimme oplossingen
  • Prestatiecontracten op het gebied van ICT en technologieën
  • Innovatiepartnerschap en mededingingsprocedure

Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, samenwerkingsverbanden en bedrijven.

Contact

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Born Legal
Flight Forum 154
5657 DD Eindhoven
T: +31 (0)40 782 0280
E: info@bornlegal.nl

Nieuws over tech en innovatie